Netrăiesc sau ne trăiesc?

Toate cele de sub soare
Ce cu crez necuvântesc
Aştern viaţă pe ogoare
Netrăiesc sau ne trăiesc?